مراقبتهای ژل لب
۱ – بعد از تزریق ژل لب از بوسه های محکم تا یک هفته خودداری نمایید.
۲ – بعد از تزریق ژل لب ممکن است در طی هفته اول دچار خشکی لب شوید، به همین منظور
استفاده از بالمهای لب توصیه می‌گردد.
۳ – لطفا از مصرف سیگار و قلیان در روز اول تزریق اجتناب کنید.
۴ – لطفا قبل از تزریق در مورد سابقه تبخال اطلاع رسانی نمایید و در صورت بروز تبخال بعد از تزریق، با مطب تماس حاصل فرمایید.

مراقبتهای بعد از تزریق فیلر

۱- تا ۴۸ ساعت از انجام ورزشهای سنگین پرهیز شود.
۲- استحمام تا ۲۴ ساعت ممنوع است.
۳- محل تزریق ماساژ داده نشود.
۴- تورم به دلیل جذب آب توسط فیلر از ۲۴ تا ۷۲ ساعت بعد از تزریق طبیعی است.
۵- کبودی در هر تزریقی ممکن است اتفاق بیافتد، استفاده از کرم ضد کبودی دمولافارر و کپسولهایی مثل آناهیل یا پیناهیل توصیه میشود.
۶- لطفا در صورت بروز هرگونه کبودی، تورم و درد غیرطبیعی بعد از تزریق اطلاع رسانی فرمائید.
۷- در ۲۴ ساعت اول میتوانید از یک یخ در محل تزریق استفاده کنید.