با استفاده از لیزرهای تخصصی برای از بین بردن عروق واریسی ، عروق سطحی پوست صورت، قرمزی پوست، روزاسه صورت و جای جوش قابل انجام است.